Gia hạn thời gian nộp bài Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia & Kiến trúc TP.HCM

8/7/2021 - Thị trường

Đó là ngày 26/7/2021 cho cả hai Giải thưởng nêu trên.

 

Các tin khác