Hội Kiến trúc sư TP.HCM tạm ngừng các hoạt động giao dịch theo chỉ thị 16

8/7/2021 - Thị trường

Văn bản trên do Chủ tịch Hội Kiến trúc sư TP.HCM ký ngày 8/7/2021.

 

 

 

 

Các tin khác