Tạm ngưng đợt thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc

8/7/2021 - Thị trường

Thời hạn sát hạch sẽ được Hội Kiến trúc sư TP.HCM thông báo sau.

 

 

Các tin khác