TB ngày 22.7 về Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia và Kiến trúc TP.HCM

22/7/2021 - Thị trường

Các anh (chị) Kiến trúc sư và Hội viên quan tâm đến 2 giải thưởng trên vui lòng tham khảo các thông tin kèm theo sau đây:

 
 
Kính gửi: Hội viên Hội Kiến trúc sư thành phố Hồ Chí Minh;
                 Kiến trúc sư hành nghề tại thành phố Hồ Chí Minh.
 
Hội Kiến trúc sư thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo đến toàn thể Hội viên và các Kiến trúc sư hành nghề tham gia dự thi Giải thưởng Kiến trúc quốc gia năm  2020-2021 và Giải thưởng Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 - 2021 về thời gian nộp bài dự thi cụ thể như sau:
 
Đối với Giải thưởng Kiến trúc quốc gia năm 2020-2021
1. Ban GTKTQG tại thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Hội Kiến trúc sư TP. Hồ Chí Minh - 88 Mạc Đĩnh Chi, Q.1
Số điện thoại: 028.38291908 trước ngày 25/08/2021
2. Ban Tổ chức Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia:
Địa chỉ:  Hội Kiến trúc sư Việt Nam - 40 Tăng Bạt Hổ, Hà Nội
Số điện thoại: 024.3936.0755/3825.3648 trước ngày 30/08/2021
 
Đối với Giải thưởng Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 -2021
Ban tổ chức Giải thưởng Kiến trúc Thành phố lần thứ 2:
Địa chỉ: Hội Kiến trúc sư TP. Hồ Chí Minh - 88 Mạc Đĩnh Chi, Q.1
Số điện thoại: 028.38291908 trước ngày 20/08/2021
 
Mong các anh( chị) Hội viên lưu ý và thực hiện đúng thời hạn trên. Các anh (chị) Kiến trúc sư và Hội viên quan tâm đến 2 giải thưởng trên vui lòng truy cập vào website sau: www.hoiktstphcm.com  hoặc  www.ktds.vn
 
Trân trọng.
HỘI KIẾN TRÚC SƯ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
Văn bản đính kèm:
 
 
 

 

Các tin khác