V/v giải đáp các vướng mắc liên quan đến CPD và gia hạn CCHN Kiến trúc

26/7/2021 - Chuyên đề

Hội Kiến trúc sư TP.HCM trân trọng mời các anh chị KTS quan tâm tham khảo các văn bản liên quan đến vấn đề trên qua các đường link kèm theo.

 
Kính gửi: Hội viên Hội Kiến trúc sư Thành phố;
                             Hội viên Hội Kiến trúc sư các tỉnh phía Nam;
                                                             Kiến trúc sư hành nghề.
 
-  Căn cứ Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13 tháng 06 năm 2019;
-  Căn cứ Điều 24 tại Nghị định 85/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 07 năm 2020 về việc phát triển nghề nghiệp liên tục của kiến trúc sư hành nghề;
-   Căn cứ Thông báo số 13/SH-KTSVN về việc dừng chương trình sát hạch phục vụ gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc;
-  Căn cứ công văn 121/CV-KTSVN ngày 22 tháng 7 năm 2021 về việc giải pháp những vấn đề phát sinh liên quan đến chứng nhận CPD cho các KTS đạt giải thưởng Quốc gia và Quốc tế.
 
Xoay quay những vấn đề liên quan đến việc phát triển nghề nghiệp liên tục của kiến trúc sư hành nghề và gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc đối với những kiến trúc sư có chứng chỉ hành nghề , Hội Kiến trúc sư thành phố đã làm công văn gửi đến Hội Kiến trúc sư Việt Nam sau khi tổng hợp những ý kiến thắc mắc và góp ý của các KTS và hội viên gửi về văn phòng Hội.
Hội Kiến trúc sư thành phố trân trọng tổng hợp lại những vấn đề liên quan đến CPD và gia hạn chứng chỉ hành nghề như sau:
 
1. Thời gian tính điểm CPD: thời gian điểm CPD được áp dụng bắt đầu khi NĐ85 được ban hành;.nghĩa là điểm CPD được tính từ  tháng 7/2020 – tháng 7/2021 là 4 điểm / năm hoặc 2 điểm / năm ( đối với KTS trên 60 tuổi).
VD: KTS đã đủ 4 điểm CPD từ T7/2020 – T7/2021 nhưng đến tháng 11/2021 mới gia hạn chứng chỉ hành nghề cần tiếp tục tham gia các chương trình phát triển nghề nghiệp liên tục đến thời điểm tháng 11/2021 để gia hạn chứng chỉ hành nghề.
 
2. Các vấn đề liên quan đến việc chứng nhận CPD cho các KTS đạt giải thưởng Kiến trúc Quốc gia hoặc Quốc tế.
2.1. Trường hợp Tác giả hoặc nhóm tác giả đã đạt GTKTQG:
-  Tác giả, chủ trì hoặc nhóm tác giả trủ trì có ghi rõ họ tên trên Bằng giải thưởng và Quyết định đạt giải đủ điều kiện miễn CPD.
-  Các KTS được ghi rõ họ tên trong nhóm thiết kế triển khai, thiết kế chi tiết không đủ điều kiện miễn CPD. (vui lòng xem chi tiết mục 1.2 công văn 121/CV-KTSVN được đính kèm theo văn bản)
-  Những người “ cộng sự” không được ghi rõ họ tên khi đăng kí thi không đủ điều kiện miễn CPD.
2.2. Các hạng mục giải thưởng:
-   Bên cạnh các giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến Khích, Hội đồng, Lớn, Vàng , Bạc, Đồng là đủ điều kiện miễn CPD theo phụ lục 2 Bảng điểm chi tiết thì, “ Giải thưởng chuyên đề” và “ Giải thể loại công trình” đủ điều kiện miễn CPD vì đây là tên gọi khác của Giải Khuyến khích hay Giải Hội đồng.
-  Trường hợp các KTS được giải thưởng kiến trúc Quốc tế do Liên hiệp hội hoặc Hội Kiến trúc sư của nước sở tại cấp là đủ điều kiện miễn CPD theo TT9.1 của phụ lục 2 “ Các giải thưởng nước ngoài cấp quốc gia”.
2.3. Giải thưởng Kiến trúc xanh Việt Nam:
Giải thưởng thuộc hệ thống giải thưởng chính thức của Hội KTS Việt Nam nhưng do Hội KTS Việt Nam ra quyết định thành lập nên không nằm trong hệ thống giải thưởng Quốc gia, không tương đương GTKTQG vì vậy không đủ điều kiện miễn CPD.
 
3.  Gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc có sát hạch hay không?
Căn cứ thông báo 13/SH-KTSVN về việc dừng chương trình sát hạch phục vụ gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc. Các KTS có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lĩnh vực thiết kế kiến trúc công trình, thẩm tra thiết kế kiến trúc công trình hết hạn sử dụng sẽ được gia hạn theo pháp luật về kiến trúc khi đảm bảo tích lũy điểm CPD ( theo Quyết định số 04/QĐ-KTSVN ngày 12/01/2021 của Hội KTSVN) và không vi phạm các quy định của Quy tắc ứng xử nghề nghiệp (theo Quyết định số 01/QĐ-KTSVN ngày 12/01/2021 của Hội KTSVN).
Vì vậy, các KTS khi gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc không cần thi sát hạch theo hình thức trắc nghiệm về Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của Kiến trúc sư hành nghề.
Hội Kiến trúc sư Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng đính kèm các văn bản liên quan đến các vướng mắc nêu trên để các KTS biết thêm chi tiết.
Trân trọng,
 
HỘI KIẾN TRÚC SƯ TP.HCM
88 Mạc Đĩnh Chi, P.ĐaKao, Q.1, TP.HCM
Điện thoại: 028.38291908
 
Các văn bản đính kèm:
 
 
 
 
 

 

Các tin khác